Polityka Prywatności Facebook

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z obserwowaniem i Twoją aktywnością na naszym fanpage jest KAZStudio S.A., z siedzibą w Gdyni (81-185)  przy ul. Gołębiej 9 (dalej: Administrator lub My).

Administratorem portalu w ramach którego prowadzony jest nasz fanpage jest Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025.

Po co zbieramy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem fanpage w celu informowania Cię o nowościach, promowania organizowanych przez nas wydarzeń a także przekazywania informacji o naszych produktach i usługach. Dzięki możliwości przetwarzania Twoich danych możemy nawiązać z Tobą kontakt za pomocą narzędzi dostępnych na portalu tj. chat oraz komentarze.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. F RODO czyli w uzasadnionym interesie administratora, który polega na nawiązaniu kontaktu z fanami seriali animowanych produkowanych przez KAZStudio S.A., w tym udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, promowaniu naszych produktów np. poprzez organizację konkursów i zwiększanie popularności seriali, które produkujemy.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

1. Identyfikator Twojego profilu (Facebook ID),

2. Zdjęcie profilowe – jeśli Twoje zdjęcie profilowe to zdjęcie przedstawiające Ciebie – tym samym poznamy Twój wygląd,

3. Inne zdjęcia – pozyskane podczas nawiązania relacji w ramach fanpage Użytkownik-Administrator.

4. Treść Twoich komentarzy oraz treść naszych rozmów (jeśli miały miejsce).

Pamiętaj, że umieszczanie zdjęć pod naszymi postami lub oznaczanie swoich zdjęć naszym profilowym ID (tzw. tagowanie) jest dobrowolne.

Udostępnione przez Ciebie zdjęcia nie będą przez nas dalej wykorzystywane. Wyjątkiem od tej zasady są zdjęcia zgłoszone przez Ciebie w ramach konkursu. W takim przypadku zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz pozostałe kwestie prawne będą każdorazowo uregulowane w regulaminie/zasadach konkursu,

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres prowadzenia naszego profilu (fanpage), jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu i usunięcia fanpage z „obserwowanych”.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Twoje dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które wspierają Nas w prowadzeniu niniejszego fanpage.

Jakie przysługują Tobie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

W granicach wyznaczonych prawem ochrony danych: przysługują Tobie prawa: dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia i ograniczenia przetwarzania. Ponadto w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację i zawsze, jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów. W sytuacji, w której uznasz że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak możesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub zadań inne pytanie.

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych – bez problemu na nie odpowiemy, wystarczy że wyślesz je na adres email: studio@trefl.com

Gdybyś wolał jednak przesłać nam zapytanie lub żądanie korespondencją tradycyjną, to kieruj ją na adres: KAZStudio:

ul. Gołębia 9

81-185 Gdynia

z dopiskiem „RODO” lub „Dane osobowe”.

Informacje dodatkowe

Zapewniamy Cię, że nie będziemy podejmować decyzji w oparciu o automatyzację oraz profilowanie, które wywołałyby wobec Ciebie skutki prawne lub podobne.

Dane przechowywane przez Facebook, Inc. (Administratora portalu) tj. historia wpisów, historia aktywności na portalu oraz aplikacji do jego obsługi podlega retencji na zasadach określonych w regulaminie Portalu Facebook.

Translate »